Sundhedsregler som gælder ved deltagelse på flerdagsskuet på Børn & Dyr på Bregentved.

For at undgå smittespredning gælder en række regler for deltagelse på dyrskuer. Alle dyr skal synes af en dyrlæge ved ankomst til dyrskuet. Kun sunde og raske dyr kan tilføres dyrskuet.

Bemærk: at ved sygdom under skuet skal udgifter til evt. dyrlægehjælp afholdes af udstiller/ejer. Reglerne skal beskytte sunde dyr og besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger med sygdomme.

For alle dyrearter gælder det:
Dyr som har tegn på smitsomme sygdomme eller utøj, vil blive afvist ved indsyning.

Læs sundhedsreglerne for:

Fjerkræ ›
Kaniner ›
Hunde ›
Katte ›
Heste ›
Kvæg ›
Får og geder ›


Fjerkræ

Alt fjerkræ skal være mærket, så deres oprindelse og identitet kan fastslås.
Der skal foreligge vaccinationskort mod Newcastle disease med dyrlægestempel ved ankomst til dyrskuet (Revaccination skal foretages én gang årligt). Vaccinationen skal være udført senest 8 dage før udstilling, ellers vil dyret blive afvist.
Det skal bemærkes at udstillerne har pligt at holde sig orienterede om de til enhver tid gældende veterinærregler.

Følg med på fvst.dk.

Kaniner

Der må ikke udstilles unger under 6 uger, heller ikke sammen med moderen.
Det er ikke tilladt at udstille kaniner fra besætninger, der er vaccineret mod myxomatose og VHD, indenfor de sidst 30 dage.
Der må ikke udstilles kaniner fra besætninger, hvor der har været udbrud af smitsomme sygdomme inden for de sidste 14 dage forud for dyrskuet.

Hunde

Skal medbringe bevis på vaccination mod hundesyge, leverbetændelse og parvovirus.

Katte

Skal medbringe bevis på vaccination mod kattesyge og katteinfluenza.

Heste

Alle heste skal være ledsaget af et gyldigt pas efter gældende regler (husk medicinsider), De skal være vaccinerede mod influenza og stivkrampe.
Hopper der har folet indenfor de seneste 7 dage eller som forventes at fole indenfor 34 dage kan ikke udstilles. Ligeledes kan føl under 14 dage ikke udstilles.
Heste med åbne, blødende eller væskende sår og heste med tegn på skab vil blive afvist.

Kvæg

Betingelser for udstilling af kreaturer på dyrskuer i 2023:
• Der må ikke være tilført klovbærende dyr til udstillerbesætningen de seneste 7 dage inden udstilling.
• Det udstillede dyr skal have været i besætningen de seneste 30 dage.

Salmonella:
Der kan kun udstilles dyr fra besætninger med salmonellaniveau 1.
Besætningen, hvori dyret er registreret og udstilles fra, skal have været i salmonellaniveau 1 i min. 7 mdr., når dyret ankommer til dyrskuet. Det enkelte dyr må kun udstilles, såfremt det vedvarende har været registreret i besætninger med salmonellaniveau 1 i min. 7 mdr. inden dyrskuet.

For mælkeleverende ejendomme skal 4 tankmælksprøver være udtaget med mindst 3 ugers mellemrum, og seneste prøve skal være udtaget højst 1 måned før dyrskuet.

Mycoplasma:
Hvis der er konstateret mycoplasma i besætningen indenfor de seneste 6 måneder, og der er alvorlige symptomer på ledbetændelse, yverbetændelse og mellemørebetændelse i den forbindelse, må der ikke udstilles dyr fra besætningen.

Mælkeleverende besætninger skal testes for mycoplasma efter følgende:

  • Der skal udtages to tankprøver med mindst 1 uges mellemrum indenfor 30 dage forud for dyrskuet. Begge prøver undersøges for bakterier med PCR og for antistoffer med ELISA.

  • Alle analyseresultater skal være negative for at besætningen kan udstille på dyrskuet.
    D.v.s. Ct-værdien for PCR skal være højere end eller lig med (≥) 37, og antistofværdien skal være lavere end eller lig med (≤)50 ODC %.

  • Resultaterne skal være tilgængelige i Kvægdatabasen før dyrskuet.


Paratuberkulose:
Såfremt der inden for de seneste 24 måneder er forekommet kliniske tilfælde af paratuberkulose i besætningen, kan der ikke udstilles på dyrskuet.

B-streptokokker:
Der kan ikke udstilles dyr fra mælkeleverendebesætninger med Bstreptokokker. Besætningen, hvori dyret er registreret og udstilles fra, skal have været fri for B- streptokker i min. 3 mdr., når dyret ankommer til dyrskuet.

Bvd, ibr, leukose m.m.:
Der kan ikke udstilles dyr fra besætning, der af Fødevarestyrelsen er sat under offentligt tilsyn.

OBS: Der kan kun udstilles dyr fra besætninger der ikke har nogle aktuelle fejl i dyreregistrering/DMS, vedrørende indgang til besætningen, samt udstationering/hjemtagning til besætningen. Der vil fra tilmeldingen til indsyning blive kørt en række test og hvis besætningen ikke har det hele på plads inden indsyningen får dyrene ikke adgang til dyrskuet.

Øvrige krav:
Køer og kvier, der har kastet inden for de sidste 14 dage før skuet, må ikke deltage på skuet og der må ikke udstilles kreaturer, som efter gennemførelse af normal drægtighed, kan kælve under skuet.
Køer/kvier må ikke transporteres den sidste 1/10 (svarer til ca. 30 dage, dog kan der forekomme raceforskelle) af drægtighedsperioden.
Kvæg anses ikke for transport-egnet før 15 dage efter kælvning.
Desuden må der ikke udstilles kalve, som er yngre end 14 dage, og hvor navlen ikke er afhelet.

Smitsomme sygdomme:
Herunder bl.a. vorter, skab, ringorm, klovbrandbylder, digital dermatistis mv. vil medføre, at dyrene ikke får adgang til dyrskuet.
Besætning og udstiller skal nøje opfylde og iagttage de derom, og til enhver tid, gældende veterinære bestemmelser, herunder de i Bekendtgørelse nr. 185 af 20. marts 2000 fastsatte regler om afholdelse af dyrskuer. Udstillinger og lignede samlinger af husdyr. 

Får og geder

Udstilleren har pligt til at opsøge dyrlægen for dyrlægekontrol, inden indkørsel på pladsen.

  • Der må ikke være tilført klovbærende dyr til udstillerbesætningen de seneste 7 dage inden udstilling.
  • Det udstillede dyr skal have været i besætningen de seneste 30 dage.

Får og geder skal møde med gyldigt sundhedsdokument. Dette udskrives fra nettet eller ved henvendelse kan ske til CHR-afdelingen på tlf. 70 15 50 15.
Der kan ikke udstilles dyr fra besætning, der af Fødevarestyrelsen er sat under offentligt tilsyn.

Importerede dyr:

Importerede dyr, skal være godkendt i relation til officielle godkendt regler. Dyrimporteret efter 01.01.2020 kan ikke udstilles.

Maedi:

Der må kun udstilles dyr fra besætninger, der har M3-status. M3 attest medbringes og forevises ved indsyn.

Salmonella:

Hvis du også har kvæg i din besætning, skal den have salmonellaniveau 1, i min 7 mdr.

Skab og lus:

Dyr med lus eller skab vil blive afvist.

Kastning:
Får/geder, der har kastet inden for de sidste 21 dage forud for dyrskuet, må ikke deltage.

Klovsyge:
For at udstille får og geder skal besætningen være testet fri for klovsyge og ejererklæring vedrørende det frivillige klovsygesundhedsprogram skal medbringes.
Prøverne for klovsyge test er gældende i 3 år.

Smitsomme sygdomme:
Besætninger med udbrud af nedenstående sygdomme kan ikke udstilles: Orf i udbrud inden for 3 mdr. før dyrskuet, andre klovspalte infektioner, skab, smitsom øjenbetændelse, byldesyge og jaagsiekte lungesygdom.
Får/geder fra besætninger, hvori der har været udbrud af smitsomme sygdomme, inden for de sidste 14 dage, forud for dyrskuet, må ikke deltage. Hvis denne regel overtrædes, kan besætningsejeren drages til ansvar.

Transport:
Får/geder som forventes at skulle læmme inden for 15 dage før dyrskuet anses ikke for transportegnede.

Har du spørgsmål til vores sundhedsregler?
Så kontakt Tina Skovgaard på mail ›

SES VI IKKE FØR, SES VI PÅ BØRN OG DYR 25.-26. JUNI 2022

Vores samarbejdspartnere