Veterinære regler

 SUNDHEDSREGLER FOR UDSTILLING AF DYR

 

Afdeling for kvæg

Betingelser for udstilling af kreaturer

 • Der må ikke være tilført klovbærende dyr til udstillerbesætningen de seneste 7 dage inden udstilling.
 • Det udstillede dyr skal have været i besætningen de seneste 30 dage.

Dyr der deltager i dyrskuer, er undtaget fra den generelle 7/30 dages regel. Det betyder, at kvæg, som har deltaget i et dyrskue, kan flyttes ud igen, blot der er gået mindst 7 dage. Der kan altså udstilles på forskellige dyrskuer med 7 dages mellemrum under forudsætning af, at resten af sundhedsreglerne er overholdt.

 • SALMONELLA: Der kan kun udstilles dyr fra besætninger med salmonellaniveau 1. Besætningen, hvor i dyret er registreret og udstilles fra, skal have været i salmonellaniveau 1 i min. 7 mdr., når dyret ankommer til dyrskuet. Det enkelte dyr må kun udstilles, såfremt det vedvarende har været registreret i besætninger med salmonellaniveau 1 i min. 7 mdr. inden skuet.

For mælkeleverende ejendomme skal 4 tankmælksprøver være udtaget med mindst 3 ugers mellemrum og seneste prøve skal være udtaget højst 1 måned før dyrskuet.

 • MYCOPLASMA: Hvis der er konstateret mycoplasma i besætningen, og der er alvorlige symptomer på ledbetændelse, yverbetændelse og mellemørebetændelse i den forbindelse, må der ikke udstilles dyr fra besætningen.

Mælkeleverende besætninger skal testes for mycoplasma efter følgende:

 • - Der skal udtages to tankprøver med mindst 1 uges mellemrum indenfor 30 dage forud for dyrskuet. Begge prøver undersøges for bakterier med PCR og for antistoffer med ELISA.
 • - Alle analyseresultater skal være negative for at besætningen kan udstille på dyrskuet. D.v.s. Ct-værdien for PCR skal være højere end eller lig med (≥) 37, og antistofværdien skal være lavere end eller lig med (≤)50 ODC %
 • - Resultaterne skal være tilgængelige i Kvægdatabasen før dyrskuet.
 • PARATUBERKULOSE: Såfremt der inden for de seneste 24 måneder er forekommet kliniske tilfælde af pa­ratuberkulose i besætningen, kan der ikke udstilles på dyrskuet.
 • B-STREPTOKOKKER: Der kan ikke udstilles lakterende dyr fra besætninger med B-streptokokker. Besætningen, hvor i dyret er registreret og udstilles fra, skal have været fri for B-streptokker i min. 3 mdr., når dyret ankommer til dyrskuet.
 • BVD, IBR, LEUKOSE m.m.: Der kan ikke udstilles dyr fra besætning, der af Fødevarestyrelsen er sat under offentligt tilsyn.
 • Der kan kun udstilles dyr fra besætninger der ikke har nogle aktuelle fejl i dyreregistrering/DMS, vedrørende indgang til besætningen, samt udstationering/hjemtagning til besætningen. Der vil fra tilmeldingen til indsyning blive kørt en række test og hvis besætningen ikke har det hele på plads inden indsyningen får dyrene ikke adgang til dyrskuet.

Øvrige krav

Køer og kvier, der har kastet inden for de sidste 14 dage før skuet, må ikke deltage på skuet og der må ikke udstilles kreaturer, som efter gennemførelse af normal drægtighed, kan kælve under skuet.

Køer/kvier må ikke transporteres den sidste 1/10 (svarer til ca. 30 dage, dog kan der forekomme raceforskelle) af drægtighedsperioden.

Kvæg anses ikke for transport egnet før 15 dage efter kælvning.

Desuden må der ikke udstilles kalve, som er yngre end 14 dage.

Smitsomme sygdomme, herunder bl.a. vorter, skab, ringorm, klovbrandbylder, digital dermatistis mv. vil medføre, at dyrene ikke får adgang til dyrskuet.

Besætning og udstiller skal nøje opfylde og iagttage de derom, og til enhver tid, gældende veterinære bestemmelser, herunder de i Veterinærdirektoratets bekendtgørelse nr. 185 af 20. marts 2000 fastsatte regler om afholdelse af dyrskuer. Udstillinger og lignede samlinger af husdyr. Bekendtgørelsen er vedhæftet.

Alle dyr skal synes af en dyrlæge ved ankomst til dyrskuet. Kun sunde og raske dyr kan tilføres dyrskuet.

 

Afdeling for får og geder

Udstilleren har pligt til at opsøge dyrlægen for dyrlægekontrol, inden indkørsel på pladsen.

 • Der må ikke være tilført klovbærende dyr til udstillerbesætningen de seneste 7 dage inden udstilling.

Dyr der deltager i dyrskuer, er undtaget fra den generelle 7/30 dages regel. Det betyder, at kvæg, som har deltaget i et dyrskue, kan flyttes ud igen, blot der er gået mindst 7 dage. Der kan altså udstilles på forskellige dyrskuer med 7 dages mellemrum under forudsætning af, at resten af sundhedsreglerne er overholdt.

 • Det udstillede dyr skal have været i besætningen de seneste 30 dage.

Får og geder skal møde med gyldigt sundhedsdokument. Dette udskrives fra nettet eller ved henvendelse kan ske til CHR-afdelingen på tlf.70155015.

Importerede dyr:

 • Importerede dyr, skal være godkendt i relation til officielle godkendt regler
 • Dyr importeret efter 01.01.2017 kan ikke udstilles.

Maedi: Der må kun udstilles dyr fra besætninger, der har M3-status. M3 attest medbringes og forevises ved indsyn.

Salmonella: Hvis du også har kvæg i din besætning, skal den have salmonellaniveau 1, min 7 mdr.

Skab og lus: Dyr med lus eller skab vil blive afvist.

Kastning: Får/geder, der har kastet inden for de sidste 21 dage forud for dyrskuet, må ikke deltage.

Klovsyge:

 • For at udstille får og geder skal besætningen være testet fri for klovsyge og ejererklæring vedrørende det frivillige klovsyge sundhedsprogram skal medbringes.
 • Prøverne for klovsyge test er gældende i 3 år.

Følgende regler skal dog overholdes

 • Lam/kid skal forblive i boksen eller indheget forevisningsring under udstillingen.

Smitsomme sygdomme: Besætninger med udbrud af nedenstående sygdomme kan ikke udstilles: Orf i udbrud inden for 3 mdr. før dyrskuet, andre klovspalte infektioner, skab, smitsom øjenbetændelse, byldesyge og jaagsiekte lungesygdom.

Får/geder fra besætninger, hvori der har været udbrud af smitsomme sygdomme, inden for de sidste 14 dage, forud for dyrskuet, må ikke deltage. Hvis denne regel overtrædes kan besætningsejeren drages til ansvar.

Der kan ikke udstilles dyr fra besætning, der af Fødevarestyrelsen er sat under offentligt tilsyn

Transport: Får/geder som påregnes at skulle læmme inden for 15 dage før dyrskuet anses ikke for transportegnede.

I øvrigt udstilles dyrene sundhedsmæssigt på eget ansvar.

Generelle forhold

Dyrene skal have godkendte CHR-øremærker for at kunne udstilles, og være mærket i henhold til gældende regler (Mærkningsbekendtgørelsen, nr. 374 af 12. april 2012). Undtaget er dyr med dispensation fra Fødevarestyrelsen.

 

Afdeling for fjerkræ

Regler gælder på Roskilde dyrskue. For Børn & Dyr og Liv i Landet kontakt dyrskuet.

Alt fjerkræ skal være mærket, så deres oprindelse og identitet kan fastslås.

Der skal foreligge vaccinationskort mod Newcastle disease med dyrlægestempel ved ankomst til Dyrskuet. Vaccinationen skal være udført senest 8 dage før udstilling.  (Revaccination skal foretage én gang årligt) Vaccinationen skal være udført senest 8 dage før udstilling. Ellers vil dyret blive afvist.

Det skal bemærkes at udstillerne har pligt at holde sig orienterede om de til enhver tid gældende veterinærregler.

 

Afdeling for heste

Hopper, der påregnes at skulle fole inden for 34 dage, eller har folet inden for de seneste 14 dage anses ikke for transportegnede.

Føl anses ikke for udstillingsegnede, hvis de er under 14 dage gamle.

Heraf følger, at hopper og føl, omfattet af ovenstående ikke kan udstilles.

Alle heste skal være ledsaget af et gyldigt pas efter gældende regler (husk medicin sider)

Alle heste skal være vaccineret mod influenza og stivkrampe. Heste påbegyndt vaccination før 01.01.2013 skal være vaccineret med 2 basisvacciner med 21-92 dages mellemrum. Heste påbegyndt vaccination efter 01.01.2013 skal være vaccineret med 2 basisvacciner med 21-92 dages mellemrum. Herefter en boostervaccine tidligst 5 mdr. og senest 7 mdr. efter 2. basisvaccination. Herefter 1 gang årligt. Sidste basisvaccination skal ske senest 7 dage inden dyrskuets start.

For hesteudstillere på Roskilde dyrskue:

Alle udstillere skal ved indsyning til skuet aflevere en skriftlig erklæring på de udstillede hestes sundhedsstatus. Udstilleren erklærer ved sin underskrift, at de udstillede heste kommer fra en ejendom eller et stutteri, hvor der ikke er forekommet smitsomme sygdomme indenfor den sidste måned. Hermed menes 1 måned fra afslutningen af sidste sygdomsudbrud, således at risiko for smitteoverførsel er overstået. Hvis denne regel overtrædes kan besætningsejeren drages til ansvar.

 

Afdeling for kaniner

Der må ikke udstilles unger under 6 uger, heller ikke sammen med moderen.

Det er ikke tilladt at udstille kaniner fra besætninger, der er vaccineret mod myxomatose, indenfor de sidst 30 dage.

Der må ikke udstilles kaniner fra besætninger, hvor der har været udbrud af smitsomme sygdomme inden for de sidste 14 dage forud for dyrskuet.

 

Afdeling for hunde

Ved ankomsten til dyrskuet sker indsyning og kontrol af vaccinationsattest. Hunde skal være vaccineret mod parvovirus og hundesyge.
Hunde skal være ansvarsforsikrede. 

Tilmelding

Kontakt os

Find din kontaktperson her eller kontakt os på                          

 • Telefon:  87 40 87 58