Bedømmelse

Deltagerne bliver inddelt efter alder (årsbestemt) og dyregruppe. Der er en fællesdommer, der sikrer at bedømmelserne går retfærdigt til.

Deltagerne bliver bedømt på:

 • Præsentation af dyret
 • Viden om dyret
 • Pleje af dyret
 • Praktisk prøve
 • Udstillerens skilt

Der er præmier til alle!

Påklædning: 4H t-shirt/sweatshirt ses gerne.

Points – man kan max. opnå 100 point

I bedømmelsen af skiltet vurderes følgende:

 • Er alle de forlangte oplysninger på skiltet (Navn og alder på udstiller og dyr, 4H-klub og katalognummer)
 • Skiltets ophængning: (Er skiltet ophængt hensigtsmæssigt).
 • Skiltets håndværksmæssige udførsel (lay-out, materialevalg, finish).
 • Læselighed (kan oplysningerne på skiltet læses uden besvær).
 • Passer skiltet til dyret og den øvrige udsmykning af buret/boksen/spiltovet
 • Kunstnerisk indtryk (farvevalg, formgivning, kreativitet og fantasi).

Det må IKKE trække ned, hvis skiltet er lavet på computer – det kan være ligeså kreativt og fantasifuldt, som hvis det er lavet i hånden.

Udstillerpræmie: Et dyrskue er en udstilling. Dyrene skal vises frem – ikke bare opbevares. Meget af tiden er dyrene i staldene, hvor publikum har mulighed for at komme tæt på og nyde synet af dyrene.

Det er vigtigt, at alle udstillere får øjnene op for, at stalden er et ”udstillingsvindue”, og derfor gives der udstillerpræmie til de deltagere, der har lavet de bedste udstillinger.

Udstillingspræmien gives til de bedste udstillinger af henholdsvis dyr i bur og dyr i boks/spiltov.

Der bedømmes ud fra følgende kriterier:

Er udstillingen indrettet, så den ikke er til fare eller gene for dyr og mennesker?

 • Er dyret til at se? (dyr som f.eks. hamstre skal dog have et skjul)
 • Er udstillingen harmonisk og velordnet
 • Er der udvist fantasi og kreativitet?
 • Er oppyntningen opsat med omhu og hensyntagen til vejr og vind?
 • Har oppyntningen et gennemgående tema eller farvevalg?
 • Er helhedsindtrykket godt?

Bedømmelsen foretages lørdag og søndag i tidsrummet 9 til 16. Dommerholdet kigger på hele staldpladsen.

Ordenspræmie: Der gives ordenspræmie til de udstillere som er bedst til at holde orden ved deres dyr.

Kontakt os

Find din kontaktperson her eller kontakt os på

 • Telefon:  87 40 87 58